Norsk jernbanepostforening

VEDTEKTER FOR NORSK JERNBANEPOSTFORENING

  • 1 FORMÅL

Norsk Jernbanepostforening (NJPF) har som formål å fremme interessen for, og øke kunnskapen om

norsk jernbanepost og historien knyttet til dette. Dette gjøres ved møter, utstillinger, forskning,

utgivelse av eget medlemsblad og lignende.

  • 2 MEDLEMSKAP

NJPF er åpen for norske og utenlandske medlemmer, og medlemskapet gjelder fra

kontingentinnbetaling. Kontingenten er på kr 300,- pr 01.01.2020

Norsk jernbanepost har vært et samleområde i mange, mange tiår. Et av medlemmene i foreningen begynte faktisk å samle allerede på 1960‐tallet

En av de første store arbeidsoppgavene som styret har påtatt seg er en oppdatering av

stempeloversikten til Tiemer/Ånensen. Denne er fra 2002, og mye har skjedd på dette området i de 17 årene som har gått. Styret ønsker også å oversette teksten til norsk, slik at mange flere kan få ta del i dette interessante samleområdet. Styret hadde en inngående diskusjon av dette temaet i etterkant av stiftelsesmøtet, og falt ned på den konklusjon at det mest effektive var å oppdatere de enkelte baneavsnitt etter hverandre, og utgi resultatene i form av egne temahefter (litt i tråd med det som Skipspostforeningen gjør). På denne måten tror styret at de første oppdateringene vil komme raskere ut enn om vi forsøkte å oppdatere hele boken under ett.

 

Foreningen utgir tidsskriftet POSTKUPEEN som kommer ut 4 ganger i året. Under finner dere lederartikkelen i 1. nr i 2020.

 

Kjære samlekolleger.

Norsk Jernbanepostforening er en ung forening,

men vi er høyst oppegående og har mange jern i

ilden. Vi er etter 6 måneders drift ca. 35

medlemmer, men tar gjerne i mot flere. Vi har

flere saker på agendaen og den viktigste er kanskje

en løpende oppdatering av Tiemer/Ånensens siste

utgave av “Stempel der Norwegischer Bahnpost”.

Den som kom ut i 2002. Styret har allerede fått inn

rettelser med hensyn til brukstid for flere stempler

fra dere medlemmer. I tillegg har styret fått innsyn

i en stor samling Jernbanepost som vil bli lagt ut

for salg våren 2020. Der er det både utvidede

brukstider og faktisk nye stempler som kan

dokumenteres. Det jobbes med flere alternative

løsninger for å få deler av boken oversatt til norsk.

Jeg oppfordrer dere til å bruke bladet vårt aktivt

både som skribenter, men også som et organ for

byttevirksomhet, kjøp og salg av jernbanepost.

Mailinglisten vår er kun tilgjengelig for

medlemmene. Da er det bare å se fremover og

ønske år 2020 hjertelig velkommen!

 

Terje Hjelde

Leder NJPF

 

 

Norsk jernbanepostforening

v/Terje Hjelde, Haakon VII gt 3B Tlf 48093977
8003 Bodø