Namsos Frimerkeklubb
Boks 20
7801 Namsos


Namsos er ingen gammel by. Den ble grunnlagt i 1845 ved Namsens utløp. Namsen er en av de beste lakseelver i landet. Der var det strategisk for en trelastby å ligge. Byvåpenet består av et elghode i gull på rød bunn.

Namsos Frimerkeklubb ble stiftet i 1974 og har 26 hovedmedlemmer og seks B-medlemmer.
Dessuten har vi to juniorgrupper på til sammen 30 medlemmer.

Medlemsmøtene avholdes annenhver mandag kl. 18.30 i Menighetssalen til Namsos Kirke. Kaffesalg. Varighet ca 2 timer.

Vi har medlemmer fra Grong i øst til Flatanger i vest samt nordover til Høylandet. De som har lengst vei, er flinke til å avtale transport sammen til møtene.

Klubben har relativt stor aktivitet. Medlemmene bytter, selger og kjøper. Vi arrangerer miniauksjoner jevnlig. Her kan også medlemmene legge inn lotter “på sparket”. Større auksjoner arrangeres en gang eller to i året.
Vi mottar jevnlig utvalg til sirkulasjon blant medlemmene. Salget er til tider meget stort.
Klubben kjøper jevnlig inn nye kataloger som medlemmene kan få låne med seg hjem. 

På møtene kan en for en billig penge kjøpe seg kaffe med nogo attåt, samtidig som en titter på innkommet post eller slår av en prat, enten det gjelder frimerker, et verdensproblem eller at en forteller en god historie!

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i klubben. Ta gjerne kontakt med noen i styret for nærmere opplysninger og tilsending av informasjonsark for semesteret. Innmeldingskjema finnes her

På grunn av Corona- pandemien er det foreløpig usikkert når møtevirksomheten kan komme i gang igjen. Ta kontakt med klubben for nærmere informasjon om møteprogrammet ut 2021.

Møteplan for Namsos frimerkeklubb, høstsemestret 2021 – 7 stk møtekvelder
+ julemøte

30. august          –  Byttemøte med miniauksjon

13. september –  Byttemøte med miniauksjon

27. september –  Byttemøte med miniauksjon

11. oktober        –  Byttemøte med miniauksjon

25. oktober        –  Byttemøte med miniauksjon

  8. november   –  Byttemøte med miniauksjon

22. november   –  Byttemøte med miniauksjon

  6. desember   –  Julemøte på Tinos, kl. 19.00

Styret består av:
Leder:                  Stein Pedersen
Nestleder:            Knut Breivik
Kasserer:             Gunnar O. Johnsen
Sekretær:            Ola Myrvold
Styremedlem:    Steinar Holien
Varamedlem:     Bjarne Bogen
                              Hans Ludvig Olsen

 

 

Namsos Frimerkeklubb

Boks 20
7801 Namsos