Larvik Frimerkeklubb


Larvik Frimerkeklubb har som formål å samle frimerkeinteresserte til regelmessige sammenkomster i perioden august til mai. Vi har møter hver 14. dag og møtedagen er mandag fra kl. 18.00 – 22.00, juniorer kl. 18.00 – 19.30.

 På møtene prøver vi å spre kunnskap og øke interessen for frimerkesamling og annen filatelistisk virksomhet. Det avholdes kveldsauksjoner på hvert møte, 2 av disse er storauksjoner, en på våren og en på høsten. Turer til arrangement i inn – og utland forsøkes arrangert hvert år.

Klubben har et rikholdig bibliotek og mange kataloger, som medlemmene kan låne med seg hjem på visse betingelser.

Vi har et eget bord med utvalgshefter. Der er det litt av hvert å finne. Her kan alle medlemmene levere inn egne utvalgshefter. Vi er behjelpelig med å taksere, bestemme samlinger og enkeltmerker for medlemmer og øvrig publikum.

Flesteparten av medlemmene samler på mer enn bare Norge. Noen eksempler på andre samlingsområder: Hele verden – særstempler – førstedagsstempler – motivmerker – postkort. DET ER INGEN BEGRENSNING PÅ HVA DU KAN SAMLE PÅ AV FRIMERKEMATERIELL.

I tillegg til ovenstående kan vi nevne at dette er en lærerik hobby og at frimerker har sin egen historie å fortelle.

Formann Per Kristian Karlsen kan treffes på telefon privat  98466128  eller e-post : [email protected] 

MØTER HØSTEN 2022/Våren 2023

          

 Møtene begynner kl. 18.00.

Vi vil prøve å få til litt underholdning og korte kåserier på byttemøtene.

Vårt møtested er RIDDERGÅRDEN, Øvre Torggt.1, Larvik.

 

Larvik Frimerkeklubb

Boks 21
3251 Larvik