Hålogaland Filatelistklubb

 Hva er Hålogaland Filatelistklubb?

Klubben for alle samlere innen Filateli og Postkort.

Vi er frimerke- og postkortklubben for Harstad og tilstøtende kommuner.

Annenhver torsdag, fra og med september til ut i mai, samles en gjeng frimerke- og postkortsamlere til møte i vårt klubblokale på Bethel. Dere er alle hjertelig velkommen til våre møter. Her kan du treffe han eller hun som er spesialist innen ditt interesseområde, og du finner nybegynneren som ønsker å være en del av et større fellesskap. Felles for alle er et ønske om å treffe andre samlere, utveksle erfaringer, låne kataloger – eller rett og slett ta en hyggelig prat over en kopp kaffe. Møtene blir normalt kunngjort på vår Facebookside. https://www.facebook.com/groups/114514275242022/

Uten forpliktelser kan du komme og finne ut om dette passer deg. Som medlem vil du også være tilsluttet Norsk Filatelistforbund, og du vil få tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift som normalt kommer ut med 8 nummer i året. Klubben har også sitt eget tidsskrift, Dobbelfoten.

Klubben er registrert i Enhets- og Frivillighetsregistret med org. nummer : 995 522 535

Vårt kontonummer er: 4730 05 65146

Vi har også Vipps: 741125

Vi er også Grasrotmottaker hos Norsk Tipping om du ønsker å bidra.

Kontingent hovedmedlem er pr. år kr. 500,- (inkl. Tidsskriftet) og støttemedlem kr. 150,-


Møtedatoer for høsten 2022 vil være:
Torsdagene 15.09,  29.09,  13.10,  27.10,  10.11,  24.11 og 08.12
Møtene starter kl. 19.30
Møteprogram kan sees på vår Facebook side før første møte.

Klubbens styre

Stilling

Navn

Telefon

E-post

Leder

Trond Kristian Eilertsen

971 93 500

[email protected]

Nestleder

Kjell Arvid Paulsen

975 63 998

[email protected]

Sekretær

Rolf Hall

941 35 241

[email protected]

Kasserer

Tore Lund

908 75 451

[email protected]

Styremedlem 

May Liss Nylund

906 42 428

[email protected]

Styremedlem

Jarl Arne Aspaker

458 04 045

[email protected]

Varamedlem

Halvard Nesby

[email protected]

Varamedlem

Alf-Andreas Olsen

[email protected]

 

 

Hålogaland Filatelistklubb

c/o Trond Kristian Eilertsen
        Kilhusveien 103
        9402 Harstad.

 Epost:  [email protected] og [email protected]