Halden Filatelistklubb

Halden Filatelistklubb stiftet 21.2.40

Halden Filatelistklubb er en aktiv klubb med ca. 40 A-medlemmer.  Vi har også ca 20 B-medlemmer fra naboklubbene, som deltar aktivt på våre møter og klubbauksjoner.

Vi har et meget rikholdig bibliotek med det meste av nyere kataloger og frimerkelitteratur.  Mange av våre medlemmer har store filatelistiske kunnskaper, som de gjerne deler med andre.  Vi har plass til mange flere medlemmer, og vi ønsker naturligvis kontakt med alle frimerkesamlere i distriktet rundt Halden.  Ta kontakt, kom på et møte!  Alle er velkommen!

Vi har møter annenhver uke, og en gang i måneden har vi storauksjon med særdeles hyggelige utropspriser og med spennende objekter fra innkjøpte samlinger og fra medlemmer.   Årskontingenten er 350 kr.  Denne dekker 300 kr til medlemskap i Norsk Filatelistforbund og abonnement på  Norsk Filatelistisk tidsskrift, som er uunnværlig for en  norsk filatelist.

Halden Filatelistklubb har laget en stempeloversikt for Halden kommune med alle stempler fra 1850 til 2015.  Her er stempler fra små og store posthus, sted-, maskin, sær- og båtstempler.  Vet du om stempler vi har glemt eller har korrigeringer til brukstider, så vil vi gjerne vite om det.  Katalog fra Haldenfil 2015, som inneholder denne stempeloversikten, kan kjøpes for kr 20. Ta kontakt!

Halden Filatelistklubb arrangerte  Haldenfil 2015, og vi tok initiativet til Halden kommunes søknad om jubileumsfrimerket, NK 1903, som ble behørig presentert i Halden, i utmerket samarbeid med  Postens frimerketjeneste,  da Halden feiret 350 år, 10. april 2015.

På grunn av Corona- pandemien er det foreløpig usikkert når møtevirksomheten kan komme i gang igjen. Ta kontakt med klubben for nærmere informasjon om møteprogrammet ut 2021

 

EN AKTIV KLUBB I AKTIVT MILJØ; HALDEN FILATELISTKLUBB

 

Postadresse:
Formann:
Epost:
Møtested:
Postboks 200, 1752 Halden
Odd Lindgren, Refneveien 34, 1771 Halden
[email protected]
Axxessit på Sørlifeltet

Bankkonto: 1105.27.98266

Telefon 920 69 954
Annenhver tirsdag kl 19.00

Halden Filatelistklubb

Boks 200
1752 Halden