Gjøvik Filatelistklub

Gjøvik Filatelistklub har passert sine 100 år. Klubben ble stiftet den 23. april i 1912. Det var Hans Petter Blicfeldt som var foregangsmannen og  som fikk klubben i gang. Stiftelsesmøtet  ble holdt  på Hotel Central  i Gjøvik. Hans C.  Blichfeldt  ble valgt til formann, og i styret fikk han med seg  Thorolf Hellum og Olaf Kolberg. Klubbens første formann fungerte frem til 1917. Referatet fra stiftelsesdagen er godt bevart i klubbens arkiv. Av filatelistklubber i mindre byer er Gjøvik Filatelistklub  en av de eldste. Klubben  hadde fra starten av 11 medlemmer.  

I 1920-årene kom  klubben nærmest i en dvale. Virksomheten ble litt  laber fordi  de mest interesserte medlemmene reiste fra byen og andre avgikk ved døden. Det finnes ikke fullstendige protokoller fra denne tidsperioden, men fra våre nåværende kilder har vi fått opplyst at klubben eksisterte. Først  i 1936 fikk klubben oppleve en renessanse, den ble medlem av Norsk Filatelistforbund, og frimerker som hobby kom igjen i full blomst. Den 6. november i 1936 ble R. Dietrich valgt til formann, og han fungerte frem til 6.mars 1939. Klubben hadde i denne tiden sin første frimerkeutstilling på Victoria Hotel den 29.november i 1936. Etter R. Dietrich kom Ingvar Weie inn som formann i en kort periode frem til 4.september 1939. Siden fungerte Henrik Hovelsrud frem til 3. mars 1941, og etter han tok  Adolf Haugom over frem til 6.mars 1944. Han ble kåret som æresmedlem i 1962.

Gjøvik Filatelistklub har i dag 25 medlemmer. Vi  holder til på Frivilligsentralen på Furubakken, der  har vi våre møter og auksjoner. Klubben har vanligvis en stor auksjon med utsendt liste,  den foregår som regel  i slutten av november hvert år. Ellers har vi to mindre auksjoner i året. En annen form for auksjon som vi har er populært kalt auksjon på sparket, APS. Da tar medlemmer med seg diverse objekter som legges frem, og  auksjonarius tar så  utrop på dem. Dette har vist seg å være meget populært, og en slik auksjon har vi 4-5 ganger i året.


Gjøvik Filatelistklubs styre har følgende sammensetning:

Formann : Niels Henrik Mariendal, Mimesveg 4 2817 Gjøvik Epost : [email protected]

Nestformann og sekretær : Bjørn Bye – mobil 99259077

Kasserer : Sverre Ødegaard – mobil 92611800

Sekretær : Morten Isaksen – mobil 99497752

Styremedlem Arne Martin Møller  – mobil 48200396


Møtene holdes på Gjøvik Frivillig sentral Furubakken – kart til hvor møtene er
Fremmøte mellom kl 18.00 , inngangsdør åpnes av frammøtte, parkeringsmulighet

Avlyste medlemsmøter i Gjøvik Filatelistklub
Grunnet den pågående lokal smitte situasjonen må vi dessverre avlyse planlagt møter og aktiviteter i klubben.
Vi håper å kunne komme igang igjen så raskt som mulig, men vi må nok være forberedt på at dette kan ta noe tid. Når vi ser en mulighet kommer det ny informasjon, og kanskje vi da gjør en vri på hvordan vi avvikler møter. For de som har tilgang til internet (og dermed ser dette innlegget) vil jeg minne om de digitale frimerke møtene som har vært prøvd nå i høst. Dette er noe vi også kan prøve i den lokale klubben, men her har vi ikke laget noen plan hverken for form eller innhold så her får vi se hva vi kan få til utover.
Ellers så vil jeg oppfordre til å jobbe videre med egen samling så lenge, også er det viktig at vi holder kontakten med venner og kjente selv om vi skal holde sosial distanse. Ta den ekstra telefonen og kanskje man kan skrive et analogt brev eller sende et postkort.
For Gjøvik FIlatelistklub
Sverre Ødegaard

 

Fra en tidligere auksjon

Fra en tidligere auksjon
Gjøvik Filatelistklub

v/Bjørn Bye Idunveg 5
2817 Gjøvik


Vellykket fellesmøte for klubbene i region innland

Gjøvik Filatelistklub sto som arrangør, da klubbene i Region Innland møttes til felles byttemøte, auksjon og sosialt samvær en lørdag midt i november 2017Mer om møtet finnes her

Fellestreffet på Gjøvik inneholdt også en auksjon med et stort og variert utbud av objekter

 

Frimerkebytting må det være på et fellesmøte. Her nybakt medlem i Gjøvik Filatelistklub, Dag Strand og regionskontakten Lars Bråtalien fra Elverumsklubben. I bakgrunnen, Hans J Enger.