Gjøvik Filatelistklub

Møtedatoer for høsten 2022 er:

Sesongen starter igjen ! 

  • Mandag 22. august i møterom 2
  • Mandag 12. september i møterom 2
  • Mandag 26. september i møterom 2
  • Mandag 10. oktober i møterom 2
  • Mandag 24. oktober i møterom 2
  • Mandag 14. november i møterom 2
  • Mandag 28. november i møterom 2
  • Mandag 12. desember i møterom 2 Medlemsmøte og Juleavslutning

Gjøvik Filatelistklub har passert sine 110 år. Klubben ble stiftet den 23. april i 1912. Det var Hans Petter Blicfeldt som var foregangsmannen og  som fikk klubben i gang. Stiftelsesmøtet  ble holdt  på Hotel Central  i Gjøvik. Hans C.  Blichfeldt  ble valgt til formann, og i styret fikk han med seg  Thorolf Hellum og Olaf Kolberg. Klubbens første formann fungerte frem til 1917. Referatet fra stiftelsesdagen er godt bevart i klubbens arkiv. Av filatelistklubber i mindre byer er Gjøvik Filatelistklub  en av de eldste. Klubben  hadde fra starten av 11 medlemmer.

I 1920-årene kom  klubben nærmest i en dvale. Virksomheten ble litt  laber fordi  de mest interesserte medlemmene reiste fra byen og andre avgikk ved døden. Det finnes ikke fullstendige protokoller fra denne tidsperioden, men fra våre nåværende kilder har vi fått opplyst at klubben eksisterte. Først  i 1936 fikk klubben oppleve en renessanse, den ble medlem av Norsk Filatelistforbund, og frimerker som hobby kom igjen i full blomst. Den 6. november i 1936 ble R. Dietrich valgt til formann, og han fungerte frem til 6.mars 1939. Klubben hadde i denne tiden sin første frimerkeutstilling på Victoria Hotel den 29.november i 1936. Etter R. Dietrich kom Ingvar Weie inn som formann i en kort periode frem til 4.september 1939. Siden fungerte Henrik Hovelsrud frem til 3. mars 1941, og etter han tok  Adolf Haugom over frem til 6.mars 1944. Han ble kåret som æresmedlem i 1962.

Gjøvik Filatelistklub har i dag 25 medlemmer. Vi  holder til på Frivilligsentralen på Furubakken, der  har vi våre møter og auksjoner. Klubben har vanligvis 2 store auksjon med utsendt liste,  den foregår som regel  i april og november hvert år. En annen form for auksjon som vi har er populært kalt auksjon på sparket, APS. Da tar medlemmer med seg diverse objekter som legges frem, og  auksjonarius tar så  utrop på dem. Dette har vist seg å være meget populært, og en slik auksjon har vi 4-5 ganger i året.

Gjøvik Filatelistklubs styre har følgende sammensetning:

Leder: Niels Henrik Mariendal, Mimes veg 4, 2817 Gjøvik,  mobil: 99593527 Gjøvik epost : [email protected]

Nestformann: Bjørn Bye – mobil 99259077

Kasserer: Sverre Ødegaard – mobil 92611800

Sekretær: Morten Isaksen – mobil 99497752

Styremedlem: Arne Martin Møller  – mobil 48200396

Møtene holdes på Gjøvik Frivilligsentral Furubakken

Fremmøte mellom kl 18.00 , inngangsdør åpnes av frammøtte, parkeringsmulighet ved Fjellhallen

Post:
Gjøvik Filatelistklub
v/Bjørn Bye
Iduns veg 5
2817 Gjøvik