Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Gjøvik Filatelistklub

Gjøvik Filatelistklub har passert sine 100 år. Klubben ble stiftet den 23. april i 1912. Det var Hans Petter Blicfeldt som var foregangsmannen og  som fikk klubben i gang. Stiftelsesmøtet  ble holdt  på Hotel Central  i Gjøvik. Hans C.  Blichfeldt  ble valgt til formann, og i styret fikk han med seg  Thorolf Hellum og Olaf Kolberg. Klubbens første formann fungerte frem til 1917. Referatet fra stiftelsesdagen er godt bevart i klubbens arkiv. Av filatelistklubber i mindre byer er Gjøvik Filatelistklub  en av de eldste. Klubben  hadde fra starten av 11 medlemmer.  

I 1920-årene kom  klubben nærmest i en dvale. Virksomheten ble litt  laber fordi  de mest interesserte medlemmene reiste fra byen og andre avgikk ved døden. Det finnes ikke fullstendige protokoller fra denne tidsperioden, men fra våre nåværende kilder har vi fått opplyst at klubben eksisterte. Først  i 1936 fikk klubben oppleve en renessanse, den ble medlem av Norsk Filatelistforbund, og frimerker som hobby kom igjen i full blomst. Den 6. november i 1936 ble R. Dietrich valgt til formann, og han fungerte frem til 6.mars 1939. Klubben hadde i denne tiden sin første frimerkeutstilling på Victoria Hotel den 29.november i 1936. Etter R. Dietrich kom Ingvar Weie inn som formann i en kort periode frem til 4.september 1939. Siden fungerte Henrik Hovelsrud frem til 3. mars 1941, og etter han tok  Adolf Haugom over frem til 6.mars 1944. Han ble kåret som æresmedlem i 1962.

Gjøvik Filatelistklub har i dag 25 medlemmer. Vi  holder til på Frivilligsentralen på Furubakken, der  har vi våre møter og auksjoner. Klubben har vanligvis en stor auksjon med utsendt liste,  den foregår som regel  i slutten av november hvert år. Ellers har vi to mindre auksjoner i året. En annen form for auksjon som vi har er populært kalt auksjon på sparket, APS. Da tar medlemmer med seg diverse objekter som legges frem, og  auksjonarius tar så  utrop på dem. Dette har vist seg å være meget populært, og en slik auksjon har vi 4-5 ganger i året.


Gjøvik Filatelistklubs styre har følgende sammensetning:

Formann : Niels Henrik Mariendal, Mimesveg 4 2817 Gjøvik Epost : niels.henrik.mariendal@benteler.com

Nestformann og sekretær : Bjørn Bye - mobil 99259077

Kasserer : Sverre Ødegaard - mobil 92611800

Sekretær : Morten Isaksen - mobil 99497752

Styremedlem Arne Martin Møller  - mobil 48200396


Møtene holdes på Gjøvik Frivillig sentral Furubakken - kart til hvor møtene er
Fremmøte mellom kl 18.00 , inngangsdør åpnes av frammøtte, parkeringsmulighet

Møteplan våren 2020

Klubben har planlagt noen aktiviteter for våren 2020 og pr. dato er følgende aktiviteter planlagt.

    27. Januar       Medlemsmøte

    10. Februar     Medlemsmøte

    15. Februar     Regionalt samlertreff på Gjøvik.

    24. Februar     Medlemsmøte - Årsmøte

    9. Mars         Medlemsmøte - Innmelding av objekter til auksjonen

    23. Mars        Medlemsmøte

    28. Mars        Frimerkeauksjon

    27. April       Medlemsmøte

    11. Mai         Medlemsmøte

    25. Mai         Medlemsmøte

    8. Juni         Medlemsmøte - Sommeravslutning

Vi har ikke klart noe mer detaljert program enda, men jobber videre med dette. I tillegg har vi lagt ut møtekalenderen til Gjøvik Filatelistklub som en åpen kalender på Google kalender, slik at man kan legge denne direkte inn hvis du bruker Google kalender.

 

Samlertreff - invitasjon og program:

Auksjonsliste 2. november 2019:

 Auksjonsbetingelser

 

Fra en tidligere auksjon

Fra en tidligere auksjon 

  


Gjøvik Filatelistklub

v/Bjørn Bye Idunveg 5
2817 Gjøvik
E-post: niels.henrik.mariendal@benteler.com

Vellykket fellesmøte for klubbene i region innland

Gjøvik Filatelistklub sto som arrangør, da klubbene i Region Innland møttes til felles byttemøte, auksjon og sosialt samvær en lørdag midt i november 2017Mer om møtet finnes her

Fellestreffet på Gjøvik inneholdt også en auksjon med et stort og variert utbud av objekter
Frimerkebytting må det være på et fellesmøte. Her nybakt medlem i Gjøvik Filatelistklub, Dag Strand og regionskontakten Lars Bråtalien fra Elverumsklubben. I bakgrunnen, Hans J Enger.