http://www.samler.net/bfk-auksjon.htm

 Bodø Frimerkeklubb

.

.

 

Bodø Frimerkeklubb har møter annenhver torsdag kl. 18:00,

På MIND -senteret ved BRATTEN.

Auksjon 10.6.2021; Se auksjonlista her:

Bodø 2020:  Utstillingskatalogen 

Bodø 2020:  Palmares, resultatliste

Se her: Retningslinjer for møter høsten 2020

 NY, REVIDERT MØTEPLAN FOR VÅREN 2021:

15. april
29. april
06. mai
27. mai
10. juni
24. juni

 

Her er møteplanen for vårsesongen. Siden situasjonen er som den er, vil det fortløpende bli vurdert om møtene skal avholdes. Dette basert på utviklingen av pandemien og de til en hver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. Årsmøtet er utsatt til 30. september

  

Bodø Frimerkeklubb

v/Terje Hjelde, Haakon VII gt 3B 8003
8003 Bodø