Askim Frimerkeklubb

Askim Frimerkeklubb ble stiftet 28. oktober 1971, og har i dag rundt 30 medlemmer. Vi møtes hver 14. dag i vår- og høsthalvåret. Alle møtene holdes på Speiderhuset i Askim, med adresse Tornerudveien 32. De fleste møtene inneholder klubbauksjoner. Objektene vises fra kl 18:00, mens auksjonen starter fra kl 19:00. Det er gratis bevertning på møtene. Møtene er åpne for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer! Askim Frimerkeklubb er tilsluttet Norsk Filatelistforbund.

 

Medlemmene oppfordres til å levere inn objekter både til vårauksjonen og til vårens miniauksjoner.

Møteprogram vår 2022

Dato

Program

17.01

Semesteråpning, miniauksjon

1

31.01

Klubbkveld, miniauksjon

Styremøte etter møtet

2

14.02

Utlodning av merker i klubbens eie, miniauksjon

3

28.02

Årsmøte, miniauksjon

4

14.03

Klubbkveld, miniauksjon

5

27.03

Samlermesse i bøndenes hus, Råde, klokken 10-15:00

 

28.03

Besøk av frimerkehandler Brunsæl

Frist for innlevering av objekter til vårauksjonen

6

25.04

Besøk av forbundspresident Frank Gilberg

Styremøte etter møtet

7

09.05

Vårauksjon

8

30.05

Semesteravslutning, miniauksjon

9

 

Kontaktpersoner

Fungerende leder

Per M. Skogsholm

 

[email protected]

 

917 94 282

Sekretær

Erling Hogstad

 

[email protected]

 

916 55 359

Kasserer

Steinar Andreassen

 

[email protected]

 

419 02 075

Bytteledere

Arne Kjell Raustøl

Ketil Harbek

 

[email protected]

[email protected]

 

482 53 193

970 97 141

Materialforvalter

Finn Kaaber

 

[email protected]

 

900 86 893