Arbeidsgruppe for Norsk Helpost

Om arbeidsgruppen

Arbeidsgruppe for Norsk Helpost er en interessegruppe for samlere av norsk helpost. Arbeidsgruppen har status som tilsluttet klubb i Norsk Filatelistforbund.

Norsk helpost er et samlerområde som kan dekkes av flere kategorier samlere. Noen samler helpost fordi dette interesserer. Andre f.eks. fordi området kan by på interessante kort – både av postal og lokalhistorisk betydning.

Arbeidsgruppen favner samlere av alle kategorier helpost – fra postens ordinære utgaver til tjenestepost og privat helpost. Fra starten i 1872 – med de første utgaver i skillingvalører, og til dagens utgaver.

Katalogisering

Norsk helpost er katalogisert i mange år. Siste tilskudd i katalogisering finnes i Norsk Filatelistforbunds publikasjon Det lille bibliotek, bind 3. På sidene 71 flg omtales norsk helpost, utgavene fra 1993. Her vil du f.eks. finne at konvoluttene kan oppvise et større antall variasjoner enn de fleste er klar over.

Møtevirksomhet og annen kontakt med medlemmer

Arbeidgruppens medlemmer bor spredt og det er følgelig ikke faste møtedager. 

Samler du andre lands helpost?

Er du interessert i andre lands helpost finnes det mange internettlenker. En av de som kan bringe deg videre ut i verden er etablert av en dansk samler. Se http://www.postalstationery.dk/.

Presentasjon av samleområdet

Norsk Filatelistforbund distribuerer presentasjon om ulike samleområder til sine medlemsklubber. Her finner du presentasjon av norsk helpost. (pdf).

Kontakt oss:
Postadresse: Guristuveien 51, 0690 Oslo
Formann: Tore Berg, mobil 916 63558
Styremedlemmer: Arvid Løhre og Tore Haga

 

Arbeidsgruppe for Norsk Helpost

Guristuveien 51
0690 Oslo