Polarfilex 22

I forbindelse med Troms Filatelistklubbs 95-års jubileum i 2022, vil klubben arrangere regional/begrenset nasjonal utstilling i juni under navnet "Polarfilex 22". Den regionale delen har alle klasser, og den nasjonaledelen har klasse for posthistorie, luftpost, postkort og litteratur. Det oppfordres spesielt til å delta med eksponater tilknyttet det polare. Ytterligere opplysninger om påmelding m m […]

Internasjonal utstillingskalender

Oversikter over internasjonale utstillinger På websidene til FEPA og FIP er det utstillingskalendere som oppdateres regelmessig. Vi gir deg rask tilgang til disse: FEPA: FIP: