Arkiv utstillinger

2021 2020  Utstillingsvirksomheten 2021 Utstillingsvirksomheten 2020 2019 Utstillingsvirksomheten2019 2018 Utstillingsvirksomheten 2018 2017 Utstillingsvirksomheten 2017 2016 Utstillingsvirksomheten 2016 2015 Utstillingsvirksomheten 2015 2014 Utstillingsvirksomheten...

Utstillings- og juryutvalg (UJU)

UJU avgir innstilling til forbundsstyret i Norsk Filatelistforbund i en rekke saker, herunder spesialreglement og juryer for utstillinger i Norge, oppnevning av medlemmer i FIP`s spesialkommisjoner, og oppnevning/ nominering av kommisjonærer og dommere ved nordiske og...

Konkurranseklasser

PostkortÅpen klasseMotivfilateliPosthistorieTradisjonell filateli Retningslinjer for bedømmelse 1. INNLEDNING 1.1 Disse retningslinjene er ment som støtte for jury og utstillere, og som praktiske råd for hvordan spesialreglementet for postkorteksponater skal...

Hva slags utstillinger arrangeres ?

Lokale klubb- og propagandautstillinger Arrangeres vanligvis av en enkelt frimer­keklubb. Formålet er først og fremst propaganda for hobbyen. Ofte uten bedøm­ming. Varierende omfang, fra ganske små og opp mot 100 rammeflater. Regionale utstillinger Arrangeres av en...