Tildelinger fra Norwex-fondet 2022

Tildelinger fra Norwex-fondet 2022

Styret i Norwexfondet har hatt møte og behandlet årets søkere på Norwexfondet. Det var i alt 6 søknader på til sammen kr 81.000 På bakgrunn av avkastningen fra fondet, ble det i alt bevilget kr 57.000 til disse søkerne. SØKERTILDELT 2022PROSJEKTTroms Filatelistklubb10...