Ny sølvløve

Ny sølvløve

Det har kommet ønsker om at Sølvløven burde ha en enklere utforming som er mer egnet å bære på seg ved mindre høytidlige anledninger. Forbundsstyret har derfor vedtatt å lage en ny Sølvløve som erstatter den som er brukt tidligere (bilde av den nye). Den nye nålen vil...