Håndbøker

Håndbøker

NYE HÅNDBØKER OG “DET LILLE BIBLIOTEK BIND 5” Håndbøker over Norges frimerker Håndbøkene selges hos din lokale frimerkehandler se evt. vår oversikt over frimerkehandlere P. Petersens produksjon – bind I Utgave 1877-1878, NK 22 og NK 23...
Annen nyttig litteratur

Annen nyttig litteratur

Annen nyttig litteratur Oversikt over litteratur norsk filateli/posthistorie – denne oversikten er hentet fra Norgeskatalogen 2018 Biblioteket til Oslo Filatelistklubb inneholder Norges, og kanskje Skandinavias, største samling av filatelistisk litteratur. Du...