Nordiske filatelistforbund

Landssamband íslenskra frímerkjasafnara Iceland Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Sveriges Filatelist Förbund The Swedish Philatelic Federation Finlands Filatelistförbund Philatelic Federation of Finland Sveriges...

Generell filateli

Stamp Insider Online – webbasert tidsskrift  Mystampworld EFTP Brevkort – Remissebrevkort Posthistorie och Filateli – Kjell Arvidsson  Global Philatelic Libray Frank E Ring – frimerker og postkort som kultur og hobby Norske...

Nordiske postverk, museer etc

NorgePosten, Norge Norway Post Posten Norge, Frimerker til samling Postens historiske samlinger på Maihaugen, Lillehammer Norges Postmuseum – facebook Poststedsdatabasen Elektronisk postadressebok Norwegian Zip Codes Riksarkivet (søkemulighet) DanmarkPost...

Hjemmesider med norske frimerker og posthistorie

Stempeldatabase for Bergen og Hordaland (Bergen Filatelistklubb)   Stempelkatalog Trøndelag (Nordenfjeldske Filatelistforening)Speiderfilateli (Hallvard Slettebø) Poststempler fra Egersund (Hallvard Slettebø)Norvegiana (Hallvard Slettebø) Norske...