Norge Automatmerker (ATM)

Ønsker kontakt med andre ATM-samlere for kjøp-salg-bytte, utveksling av informasjon etc. Et område med få samlere, men hvor det finnes noe av det sjeldneste innen moderne Norge.   Søker bl.a. 1978-80 utgaven: BRUNE merker fra Tr.heim (NK 1.4), Tromsø (NK 1.5) etter...

Italiensk okkupasjon av Jugoslavia

Er på utkikk etter: A: Fire merker fra italiensk okkupasjon i Jugoslavija under den 2. verdenskrig. “Provinzalverwaltung” Merkene finnes i Michel med nr. IIIa, IIIb, IIIc og IIId.  Overtrykksmerker. Stemp.el. ubr eller postfrisk B:Michel IIp (30 Din...