Til min motivsamling ‘Skilpadder’ søker jeg brev/kort stemplet i ‘TURTLE LAKE’

John-Arne Paulsen (95454901)