Ønsker kontakt med andre ATM-samlere for kjøp-salg-bytte, utveksling av informasjon etc. Et område med få samlere, men hvor det finnes noe av det sjeldneste innen moderne Norge.  

Søker bl.a. 1978-80 utgaven: BRUNE merker fra Tr.heim (NK 1.4), Tromsø (NK 1.5) etter mankoliste, men også annet fra 1978-utgaven, ust., st.,brev, FDC, varianter etc.

Har en del objekter for salg/bytte innen ATM 1 – ATM 3 (1978-86), ust., FDC, brev etc. inkludert noen av de sjeldne BRUNE Tromsø (NK 1.5)

Rune Karlsen  ([email protected])