Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Vellykket fellesmøte for klubbene i region innland

Gjøvik Filatelistklub sto som arrangør, da klubbene i Region Innland møttes til felles byttemøte, auksjon og sosialt samvær en lørdag midt i november.

Klubben på Gjøvik har mottatt støtte fra Norwex-fondet for å styrke samarbeidet i regionen.
Lørdag 18. november var medlemmene fra klubbene i Solør, Elverum, Hamar, Vågå, Hadeland og Gjøvik invitert til første fellesmøte i klubbens møtelokale i Frivillighetssentralen, like ved Fjellhallen.

Det ble på alle måter et vellykket arrangement for de 20-25 frimerkesamlerne som hadde funnet veien til Gjøvik denne dagen. Her var auksjon med en mengde objekter for enhver smak, det ble god gammeldags frimerkebytting og anledning til å bli kjent med nye samlervenner over en kopp kaffe og noe å bite i. Gjøvikklubbens ikke helt ukjente medlem, Hans J. Enger, stilte opp med godbiter fra sine album, og bidro velvillig med sin ekspertise.

På forhånd hadde lederne for klubbene i regionen og forbundets regionkontakt avholdt et planleggingsmøte, der også strategier for veien videre ble diskutert. Målet er å etablere et samarbeid som munner ut i at fellesmøter i helger blir en fast tradisjon minst to ganger i året, samt at klubbene prøver å samordne sine møtedatoer, slik at vi kan besøke hverandre på klubbmøtene. Nye ansikt og nye innstikksbøker er alltid en kjærkommen vitamininnsprøytning for en frimerkeklubb.

En stor takk til Gjøvik Filatelistklub for et utmerket initiativ, og et godt gjennomført møte. Det er å håpe at det her ble lagt grunnlag for mange fremtidige fellessamlinger, og at dette også kan inspirere andre regioner og klubber til å gjøre noe liknende.

Fellestreffet på Gjøvik inneholdt også en auksjon med et stort og variert utbud av objekter
Frimerkebytting må det være på et fellesmøte. Her nybakt medlem i Gjøvik Filatelistklub, Dag Strand og regionskontakten Lars Bråtalien fra elverumsklubben. I bakgrunnen, Hans J Enger.