Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Avlysning av årsmøte og gjennomføring av skriftlig auksjon.

Kjære medlem,

Som alle er kjent med har vi en koronavirus situasjon som medfører store begrensninger i alle aktiviteter. Det er høyst usikkert hvor lenge dette vil vare. Styret i KFF har diskutert situasjonen og vi anser tidspunktet for foreningens årsmøte 18. april å være alt for tidlig å avholde vårt møte. Det er også umulig å si når det vil være forsvarlig å avholde et møte ved en utsettelse. Vi har derfor valgt å avlyse årets årsmøte i KFF.

Auksjonen vil bli gjennomført som en skriftlig auksjon med budfrist 18. april 2020. Auksjonslisten ligger på vår hjemmeside med illustrasjoner av nesten alle objektene og kan finnes her: https://sites.google.com/a/warandfieldpost.com/krigs--og-feltpostforeningen/auksjoner-1/auksjon-18-april-2020

Styret beklager dette på det sterkeste og spesielt overfor de som allerede er påmeldt. Styret vil i stedet se på mulighetene for å avholde et åpent møte til høsten.

Det er imidlertid noen av punktene på sakslisten vi må ha formalisert. Det gjelder spesielt godkjennelse av regnskapet for 2019 (med tanke på søknaden om mva refusjon) og valgene. Vi har i praksis allerede en ny redaktør, Inge Johansen, som skal velges av årsmøtet da det formelt fortsatt er vår avgåtte redaktør Knut Arveng som står som redaktør. For øvrige poster er det gjenvalg på de som er på valg. I tillegg skal årsberetningen, forslag til neste års kontingent og budsjettet godkjennes. For disse punktene har det aldri vært vært gjort endringer på styrets innstilling på årsmøtene. Dvs det har skjedd at styret på bakgrunn av nye opplysninger har endret forslag til budsjett på årsmøtet. Ved en avlysning, vil dette gjøre seg gjeldende for nettokostnader avsatt for årsmøtet i år.

For det planlagte årsmøtet er alle sakspapirer lagt ut på hjemmesiden og årsberetningen er også gjengitt i siste nummer av medlemsbladet (TKF 1/20).

 

Styret ber derfor medlemmene om å godkjenne styrets forslag som fremlagt i sakspapirene. Eventuelle innsigelser bes sendt oss pr epost innen tirsdag 14. april og dersom det er motforestillinger til dette skal vi selvfølgelig videreformidle til alle medlemmene før forslagene anses som vedtatt.

Av de faste postene på årsmøtet er innlegg fra medlemmene. Vi oppfordrer denne gang medlemmene om at innlegg, det være seg både faglige og synspunkter på driften av foreningen, å komme med disse i form av innlegg i medlemsbladet.

 

Styret håper samtlige medlemmer kommer gjennom denne perioden uten store problemer.

 

Med beste hilsen
for styret i KFF
Bjørn Muggerud