Samlinger – Postkort

From Helgø to Skorpa

From Helgø to Skorpa

KARL-ERIK L. OLSEN Eksponatet viser en billedlig reise i Nord-Troms gjennom postkort utgitt omkring år 1900. Turen beskriver kjente steder, næringer og andre virksomheter som var viktige for området på denne tiden. Mange av kortene viser bilder fra kjente fotografer...

les mer
Reklamekort fra Trondheim

Reklamekort fra Trondheim

OLE GEORG NORDLI Reklamepostkort har vært utgitt tidlig på 1900 tallet for å reklamere for bedriften selv eller bedriftens produkter. Reklamekort utgis også i dag - ofte iform av gratis kort som ikke sendes i posten, men deles ut som reklame. Jeg viser her et utplukk...

les mer