Logg inn


Gjøvik Filatelistklubb 105 år søndag 23. april 2017


En av Norges eldste frimerkeklubber, Gjøvik Filatelistklubb, var 105 år søndag 23. april 2017. Jubileet ble feiret 24. april på klubbens faste møtested, Gjøvik Frivilligsentral. Det møtte mellom 20 og 30 samlere, selv om været ikke spilte på lag. Det var kommet fra 10- 30 cm med snø om natten og dagen, og flere kom ikke ut med bilene sine, noe som førte til flere forfall.


Flere av klubbens medlemmer hadde tatt med seg samlinger som var utlagt for gjennomsyn, og disse ble nøye studert, særlig de gamle kortene fra Gjøvikdistriktet.

Vi ble ønsket velkommen av klubbens nye formann, Niels Henrik Mariendal, og det var satt frem kaffe. Etter kaffe og trivelig prat, begynte det offisielle programmet.

Først hadde den forje formannen, Arne Martin Møller, en gjennomgang av klubbens historie fra 1912 og frem til i dag.  En aktivitet som hadde gått noe opp og ned, men var nå en aktiv klubb med mellom 20 og 30 medlemmer.

Deretter kom den høytidelige delen, hvor det var utdeling av forbundsmedaljen. Forbundets regionkontakt, Gunnar Sandbo, kunne da dele ut forbundsmedaljen sammen med diplom, til hele 5 av klubbens medlemmer: Arne Martin Møller, Peder Husevåg, Bjørn Roger Bye, Odd Jacob Jacobsen og Trond Iver Pettersen.

Fra klubben fikk de 5 i tillegg en eske med godbiter fra Gjøvik Sjokoladefabrikk, noe også forbundets utsendte fikk, takk for den.

Etter utdelingen ønsket rigionkontakten  klubben til lykke med 105 års-jubileet, og overrakte  en bokgave fra forbundet til klubbens bibliotek. Han kom så inn på forbundsstyrets arbeid, særlig med hensyn til den nye nettsiden som styret vil presentere på landsmøtet i sommer. Men også om utstillingsvirksomheten, og de utgiftene disse ville belaste forbundet med. 

Da var det tid for mer kaffe, med mye godt til, og regionkontakten takket for et trivelig møte, og avsluttet med en oppfordring til klubben om å tenke på om de kunne  arrangere en regional utstilling på Gjøvik igjen.

Gunnar SandboFra venstre Arne Martin Møller,  Peder Husevåg,  Bjørn Roger Bye, Odd Jacob Jacobsen,  Trond Ivar Pettersen og forbundets regionkontakt
Gunnar Sandbo. Bakenfor står formannen 
Niels Henrik Mariendal.  Foto:  Odd Martin Hesjedalen, Gjøviks Blad.


Foto:  Odd Martin Hesjedalen, Gjøviks Blad.


Foto:  Odd Martin Hesjedalen, Gjøviks Blad.

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON