Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Administrasjon og styre

Forbundskontoret

Postadresse
Norsk Filatelistforbund
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
E-post: nf@filatelist.no

Kontortid
Inntil videre : Ingen faste åpningstider

Besøksadresse :
Bjerregaardsgate 29c, Oslo

Forbundssekretær
Bjørn Muggerud
Tlf. 22 20 80 53 /905 21 375

Norsk Filatelistisk Tidsskrift (NFT)
Ansvarlig redaktør: Øyvind Refsnes
Tlf : 22 50 19 94
E-post: nft@filatelist.no

Filatelistisk årbok 

Redaktør : Kjell Åge Johansen

Epost : kj-aagj@online.no tlf : 920 13 268

Postadresse : Oslo Filatelistklubbs Bibliotek
Frydenslundsgata 14
0169 Oslo

Web-redaktør
Henning Jarle Mathiassen
Epost : web-redaktor@filatelist.no
Tlf : 40330349

Facebook redaktør
Yngve Lundblad
Epost : yngvehl@online.no
Tlf : 915 97 172

 

Styret 2017-2019

President
Frank Gilberg
Postboks 199, 1601 Fredrikstad
Telefon: 95 89 83 82
epost: f-gilb@online.no

Visepresident
Jon Klemetsen
Kolstien 57, 5097 Bergen 
Telefon: 90 50 49 01 
Epost: jon@klemetsen.org

Medlem
Arve Hoel
Formyrhalten 26 A, 6018 Ålesund
Telefon: 99 52 31 74
Epost: arve.johan.hoel@gmail.com

Medlem
Atle Fossmark
Postboks 158, 4096 Randaberg
Telefon: 93 46 61 54
Epost: atle@exess.no

Medlem
Ole Georg Nordli
Østre Hallsetvangen 5a, 7027 Trondheim
Telefon: 98 22 41 86 
Epost: olenordli@getmail.no

Medlem
Odd Arve Kvinnesland
Postboks 87, 4575 Lyngdal
Telefon: 90 85 45 49 
Epost: odkvinne@online.no

Medlem
Karl-Erik L. Olsen
Postboks 950, 9260 Tromsø 

Telefon: 91 15 68 05 
Epost: karlelo@online.no

Varamedlem
Svein H. Andersen 
Berta Bråtensv. 8, 1362 Hosle
Telefon: 99 20 87 72
Epost: sveinharthor@gmail.com

Varamedlem
Per-Christian Wallèn 
Marienlystgt. 20c, 3045 Drammen 
Telefon: 95 90 85 63 
Epost: pc_wallen@hotmail.com

Varamedlem
Lars Bråtalien 
Sagene Ring 158, 2410 Henes
Telefon: 94 27 69 60 
Epost: lbratali@bbnett.no