Mangler du brukernavn/passord?
Send epost til web-redaktor@filatelist.no så sender vi det til deg.
Oppgi hvilken klubb du er medlem i, eller om du er direktemedlem.

Ikke medlem ennå? Bli medlem

Administrasjon og styre

Forbundskontoret

Postadresse
Norsk Filatelistforbund
Postboks 2700 St. Hanshaugen
0131 Oslo
E-post: nf@filatelist.no

Kontortid
Inntil videre : Ingen faste åpningstider

Besøksadresse :
Bjerregaardsgate 29c, Oslo

Forbundssekretær
Bjørn Muggerud
Tlf. 22 20 80 53 /905 21 375

Norsk Filatelistisk Tidsskrift (NFT)
Ansvarlig redaktør: Øyvind Refsnes
Tlf : 22 50 19 94
E-post: nft@filatelist.no

Filatelistisk årbok 

Redaktør : Kjell Åge Johansen

Epost : kj-aagj@online.no tlf : 920 13 268

Postadresse : Oslo Filatelistklubbs Bibliotek
Frydenslundsgata 14
0169 Oslo

Web-redaktør
Henning Jarle Mathiassen
Epost : web-redaktor@filatelist.no
Tlf : 40330349

Facebook redaktør
Yngve Lundblad
Epost : yngvehl@online.no
Tlf : 915 97 172

 

Styret 2019-2021

President
Frank Gilberg
Postboks 199, 1601 Fredrikstad
Telefon: 95 89 83 82
epost: f-gilb@online.no

Visepresident
Jon Klemetsen
Kolstien 57, 5097 Bergen 
Telefon: 90 50 49 01 
Epost: jon@klemetsen.org

Medlem
Atle Fossmark
Postboks 158, 4096 Randaberg
Telefon: 93 46 61 54
Epost: atle@exess.no

Medlem
Lars Bråtalien 
Sagene Ring 158, 2410 Henes
Telefon: 94 27 69 60 
Epost: lbratali@bbnett.no

Medlem
Per Christian Stubban

GRILLSTADFJÆRA 18
7053 RANHEIM

Telefon: 95 79 74 10  Epost:  pstubban@outlook.com

Medlem
Karl-Erik L. Olsen
Postboks 950, 9260 Tromsø 

Telefon: 91 15 68 05 
Epost: karlelo@online.no

Medlem 
Svein H. Andersen 
Berta Bråtensv. 8, 1362 Hosle
Telefon: 99 20 87 72
Epost: sveinharthor@gmail.com

Varamedlem
Per-Christian Wallèn 
Marienlystgt. 20c, 3045 Drammen 
Telefon: 95 90 85 63 
Epost: pc_wallen@hotmail.com

Varamedlem
Thoralf Rye Alsaker  Epost: thoralf.rye.alsaker@gmail.com)

HENNEBYGDA
6774 NORDFJORDEID

Telefon: 90 10 96 90

Varamedlem

Øivind N. Westbø  

LØVETANNTOPPEN 1
4823 NEDENES

Telefon: 47 03 97 44  Epost:  owestboe@online.no

 

Utvalg og komitéer for perioden 2019 – 2021:

 

Økonomi- og inntektsutvalg

Frank Gilberg

Karl-Erik L. Olsen - leder

 

 Informasjons- og publiseringsutvalg

Per Christian Stubban – leder

Jon Klemetsen

Svein H Andersen

Lars Bråtalien

Øivind Westbø

Thoralf Rye Alsaker

Yngve H Lundblad – konsultativt medlem

Henning J Mathiassen – konsultativt medlem

Øyvind Refsnes – konsultativt medlem

 

 Utstillings- og juryutvalg ( UJU )

Hallvard Slettebø– leder

Ivar Sundsbø

Bjørn A. Schøyen

Atle Fossmark – sekretær

Frank Gilberg - forbundspresident

(de fire førstnevnte velges av og blant dommerkollegiets medlemmer)

 

 Ekspertutvalget

Henning J. Mathiassen – leder

Geir Brunsæl – Handlerforeningens representant.

Ivar Sundsbø – repr. i FIPs forfalskningskommisjon

Per Christian Wallén

 

Norwex-fondets styre, NFs representanter

Frank Gilberg               (oppnevnt i 2017 for 4 år)

Bjørn Muggerud           (oppnevnt i 2017 for 4 år)

Karl-Erik L. Olsen       (oppnevnt i 2019 for 4 år)

 

 Richterfondets styre

Frank Gilberg – leder

Per Christian Stubban

Øyvind Refsnes

 

 Jury for årets ildsjel

Frank Gilberg – leder

Jon Klemetsen

Thoralf Rye Alsaker