Logg inn

Om våre håndbøker

Norsk Filatelistforbund utgir på eget forlag håndbøker om frimerker og samleområder tilknyttet filateli. Utgivelsene kan inndeles i to hovedgrupper – Håndbok over Norges frimerker og Den alternative håndbokserien.

Arbeidet utføres av permanente arbeidsgrupper eller av enkeltpersoner på adhoc basis. Hovedredaktør for arbeidet er Olav Håkonsen. Han har også ansvar for lagerhold og distribusjon.

Håndbok over Norges frimerker omfatter frimerker med motiv posthorn, utgitt fra 1877 og fremover. Se "Håndbokserien".
Den alternative håndbokserien omfatter bøker om posthistorie, luftpost, stempler, portotakster, krigspost o.a. Se "Alternative håndbøker".

Under "Annen nyttig litteratur" finner du utgivelser som også bør være i din bokhylle!

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON