Logg inn

Litteratur

Å ha kunnskap om hobbyen  er viktig. Gjennom å skaffe deg litteratur omkring ulike tema og områder innen frimerkesamling så får du ennda større samlerglede!

Vårt tidskrift, "Norsk Filatelistisk Tidskrift" gir deg gode leseopplevelser og kunnskap, i tillegg har vi også et eget forlag som utgir og har utgitt mange spennende og interessante bøker.

Vil du gå i dybden på Norge så er håndbøker utgitt av Norsk Filatelistforbund gode å ha. Disse går i dyben på ulike samleområder under Norge, enten på ulike utgaver av "posthornmerkene" eller stempelfortegnelser fra ulike fylker eller spesielle tema. Klikker du deg videre her vil du finne bøker som er utgitt av frimerkesamlere for frimerksamlere.

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON