Logg inn

Frimerkets dag i Bergen

Når Bergen etter en liten pause valgte å markere Frimerkets Dag ble det gjort med fynd og klem. Litteraturhuset ble valgt som arena, «venue på fint», med mottoet «Et filatelistisk kalas med postal historie, foredrag og samlerglede». Samme dag var det flere andre arrangementer i huset hvor det også er en utmerket og godt besøkt kafé.

Komitéen hadde laget et flott program og en fin ramme rundt arrangementet med nye frimerker, barnekrok og utstilte samlinger i første etasje og foredrag i andre. Medlemmene stilte som vanlig opp og bidro til en god gjennomføring.

Foredragsholderne var valgt med omhu;

To utenfra med kraftige og kanskje ukjente samlergener: Einar Økland og Per Inge Torkelsen. Den første med et mangslungent og vel verdt å lese forfatterskap bak seg, den andre mest kjent som klovn og spissformulator i særklasse. Begge framførte sine ting på gamlemåten, mao uten digitale hjelpemidler. En sann svir å høre på dem hvor en konklusjon er at når det gjelder samleri er vi frimerkesamlere veldig A4! Den andre at samling er investering i glede og ikke i mammon.

De tre interne var Øistein Bøe som fortalte om Ole Bull i ukjente brev. Veldig interessant og et godt eksempel på hvordan det vi holder på med kan avdekke forhold som kanskje har gått historikerne forbi. Jan B. Thorsheim om den gamle postvegen gjennom Lindås var tilsvarende interessant, ikke minst fordi denne vegen nå skal opprustes, «gjenopprettes» på deler av strekningen. Formann Blom tok til slutt for seg «One penny black» på en måte som ga mange av oss ny og artig kunnskap.

Barnekroken var til tross for høstferie og strålende utevær godt besøkt av engasjerte unger, kanskje det er håp for fremtiden for hobbyen vår?

Opplegget frister til gjentakelse og kan kanskje være til inspirasjon for andre. 

Frimerkets dag i Arendal 2017


Arendal Filatelistklubb hadde fått Arendal postkontor til å stille med lokaler da Frimerkets dag ble arrangert den 7. oktober. Det viste seg raskt at frimerker stemplet med dagens stempel var meget populært blant de fremmøtte. Og salget var tilfredsstillende både av de nye frimerkene og av de spesielle salgsproduktene Forbundet hadde stilt til rådighet. Kundemassen var dog som regel gamle kjente, og få nye fjes ble registrert ved standen. Klubben synes likevel at det er positivt å arrangere Frimerkets dag på denne måten da det er en måte å profilere oss på, og vise oss litt i bybildet. 

Figur 1: Roald Buvig (til venstre) og Tore Kjell Trondal i full sving med salg og stempling under FD.
 

«Kun en røyk på fire timer!» - Rapport fra frimerkets dag 2017 i Egersund

Skrevet av Tor H. Dversnes

Egersund filatelistklubb hadde denne dagen stand ved Post-i-butikk på Amfi Eikunda. Her solgte klubben de nye bilfrimerkene som ble utgitt av Posten, satt opp på en egen konvolutt med klubbens logo og teksten «Frimerkets dag». I tillegg hadde vi fått trykket opp et personlig frimerke i 400 eksemplarer av den etter hvert så verdenskjente fjellformasjonen rett utenfor byen. For første gang siden 2014 hadde vi også fått ett eget stempel med «Frimerkets dag – Egersund» på – noe flere samlere og andre kjøpere satt meget stor pris på!

Samtidig med frimerkets dag ble det arrangert høstmarked i byen, hvor flere bønder var tilstede på torvet med dyr, maskiner, matvarer og mye annet, noe som trakk mye folk til byen. Mange av disse kombinerte dette med å besøke klubbens stand og kjøpe de nye merkene eller slå av en prat. For klubben sin del gikk arrangementet meget bra, vi fikk solgt omtrent alt av objekter. Leder i klubben Ernst M. Jacobsen uttrykte det fortreffelig: «Det var så travelt at jeg fikk bare en røyk på fire timer!» Flere «gamle» samlere møtte opp for en frimerkeprat, og vi håper at vi med vår tilstedeværelse fikk hanket inn noen av dem, samt enkelte nye til å komme på våre klubbmøter videre utover høsten.

Ett ønske til neste gang: For å få trykket opp gode reklameplakater og skape blest om arrangementet håper vi det ikke er sperrefrist på frimerkene som utgis på frimerkets dag.

Bildetekster:

På det ene bildet ser du fra høyre Hege Prestvik og Gerhard Haaland som betjener en kunde.

Det andre bildet viser klubbens nyeste PF på konvolutt, stemplet 07.10.2017.FRIMERKETS DAG I ELVERUM 2017

I Elverum ble frimerkets dag som vanlig arrangert av Elverum Mynt- og Frimerkeklubb på kjøpesenteret Amfi. Arrangementet er i samarbeid med den lokale Post i Butikk, og vi er godt
plassert rett utenfor deres skranke.

Arrangementet ble godt besøkt, ikke minst fordi vi samarbeider med en lokal og folkekjær tegner, Viggo Sørlie, som hvert år lager en dyretegning fra norsk fauna, som klubben får lagd postkort og personlige frimerker av. Dette drar mange besøkende som i utgangspunktet ikke er frimerkesamlere, og når Viggo er tilstede hele dagen for å signere og ikke minst slå av en prat med gamle kjente, blir det mye liv og røre. En utstilling av gamle postkort fra distriktet trakk også mange besøkende til vårt arrangement.

Alt i alt et vellykket arrangement, og når vi kanskje får et par nye medlemmer også, må vi si oss godt fornøyd.


Frimerkets Dag 2017 på Gran

Hadeland Frimerkeklubb markerte dagen med stand utenfor Post i butikk hos Coop Extra i Gran sentrum, eller i Vassenden som det heter på lokalspråket. Det var formann Åge Lindahl og sekretær Steinar Karlsen som bemannet standen.

På forhånd hadde formannen sørget for fyldig omtale i lokalavisen Hadeland, og flere hadde fått med seg det. Sekretæren hadde fått registrert arrangementet under ”Det skjer” i samme avis, og noen hadde sett det også.

Vi hadde eget Frimerkets Dag-stempel. I tillegg har vi fått beholde Gran A-stempelet, så publikum kunne faktisk velge mellom to ulike Gran-stempler. Det var naturligvis Frimerkets Dag-stempelet som var mest populært denne dagen.

Salgsproduktene fra Norsk Filatelistforbund er ikke noe stort samleobjekt på Hadeland, men vi hadde bestilt 5 sett i tilfelle vi fikk spørsmål etter disse. På grunn av stor etterspørsel hos forbundet fikk vi bare 3 sett, men det holdt det også. Vi solgte nemlig bare 2 av settene. En salgspris på kr 250,- for å sikre seg de 4 nye frimerkene på dette viset er nok litt i meste laget.

Vi satte imidlertid alle de 4 nye frimerkene fra frimerkerull på en klubbkonvolutt, og disse solgte vi for kr 60,- per stk. Disse gikk det mange av. Vi hadde også fått forhåndsbestilling på flere slike. Vi satte også enkeltmerker på klubbkonvolutter som vi solgte for kr 20,- per stk. Disse solgte vi også en del av. Slike konvolutter med enkeltmerker sendte vi også til alle våre 10 juniormedlemmer som en liten gave i anledning dagen.

Flere kom også til oss med konvolutter de skulle sende til familie og venner, og som de ville ha stemplet med Frimerkets Dag-stempelet. Disse tok vi vare på og la sammen med våre egne konvolutter som skulle sendes i den store gule konvolutten med kryss på for ferdig filatelistisk stemplet post, slik at ikke konvoluttene skulle bli ødelagt gjennom en stemplingsmaskin.

Vi hadde ganske jevnt besøk de timene vi satt der, men flere av de som var innom er naturlig nok medlemmer i klubben vår fra tidligere. Så noen nye medlemmer ble det kanskje ikke denne dagen, men det er likevel viktig å være med og informere om vår eksistens.

Vi må også benytte anledningen her til å takke for oss i Norsk Filatelistforbund, da Hadeland Frimerkeklubb har valgt å melde seg ut med virkning fra kommende årsskifte.
RAPPORT OM FRIMERKETS DAG I MOLDE.

Tidlig i høst hadde vi samtale med ledelsen på Molde postkontor om å få være til stede på Frimerkets dag 7. oktober. Vi møtte stor velvilje. De syntes det var kjekt at noe spesielt skjedde på postkontoret.

Sven Raknestangen og undertegnede satte opp en liten utstilling av norske frimerker stemplet Molde. I tillegg hadde vi en ramme med konvolutter med tidligere Frimerket Dag-stempel. På salgsbordet hadde vi dagens førstedagsstempel og det spesielle produktet med norske biler. Dessuten solgte vi eldre konvolutter med frankering og stempel som klubben har produsert ved tidligere anledninger.

Været på Frimerkets Dag var vært dårlig, men de som kom for å besøke standen vår, var svært interesserte. Utstillingen falt i smak, og vi orienterte så godt vi kunne. En ung gutt ville også komme på neste møte.

Åpningstida var fra klokka 10-14. Vi kom inn i lokalet kl. 0930. En halv time til å rigge oss til å sette opp utstillingen var i knappeste laget, men det gikk bra.

Vi solgte ikke ut alle førstedagsbrevene. Restopplaget skal vi selge på klubbmøtene.

Konklusjon: Vi averterte i Romsdals Budstikke, men responsen burde ha vært større. Været må ta noe av skylda. Det er viktig å vise seg fram, og det gjør at vi kan få flere medlemmer. En må aldri gi opp.


Frimerkets dag 2017 Moss

Vi flyttet i år markeringen av Frimerkets Dag fra postkontoret til Rygge Storsenter, stedet hvor folk fra Moss og omegn møtes på en lørdag.

Og det var et smart bytte, for sjelden har vi fått så mye oppmerksomhet rundt vår hobby.

NFFs spesialprodukt i forbindelse med Frimerkets Dag ble utsolgt på kort tid, og våre egne lagede konvolutter med dagens stempel gikk også unna. De nye merkene og postens gull FDC ble også godt mottatt, og mange samlere som ikke er medlemmer fikk kontakt med filatelimiljøet i Moss.

Barn som kom innom fikk plukke så mange merker de ville - mulighet for kommende samlere.

Nylagde brosjyrer som fortalte litt om oss og vår hobby ble delt ut til alle som kom innom.

Alt i alt en vellykket Frimerkets Dag, og vi har allerede booket plass på storsenteret for neste år.Frimerkets dag 07 oktober 2017 på Majorstuen postkontor

Også i år ønsket Oslo Filatelistklubb å markere Frimerkets dag. Med fjorårets erfaring i bakgrunn, hadde klubben i år bestemt seg for å spørre Majorstuen postkontor om et samarbeid. Kontakt ble opprettet og spørsmålet stilt – Kan OFK få lov å ha en stand på postkontoret den 7 oktober i anledning Frimerkets Dag 2017? Responsen var meget positive, og komiteen avtalte møte med postkontoret. Her skulle man se på lokale, samt avgjøre hvordan man kunne benytte seg av postkontorets fasiliteter. Etter befaringen og hyggelige samtale, ble vi enig om å sette hverandre stevne 07 oktober, kl. 0930. Postkontoret åpnet kl. 1000, så da hadde vi tid til å få rigget oss og kommet på plass. For å skape blæst om dagen la vi ut informasjon på OFK s hjemmeside, samt at klubben sendte informasjon om frimerkets dag på Majorstuen Postkontor til Majorstuen og Bogstadveien Næringsforening. Denne informasjonen ble lagt ut på foreningens hjemmeside; Bogstadveien.no.

Dagen opprant, solfylt og fin, dørene ble åpnet og utstyret båret inn. Majorstuen postkontor er ikke stort, men vi fikk plass midt i lokalet. Her fikk vi satt opp et bord og fire rammeflater. På utsiden hadde vi satt opp egen plakatbukk, slik at man kunne se at Oslo filatelistklubb markerte Frimerkets dag inne på postkontoret.

I tillegg til årets salgsprodukt og særstempel, hadde vi med oss Forbundets blad, eget tidsskrift, rotekasse med klipp, den nye Norgeskatalogen og et par en-rammes utstillinger.Frimerkets dag 2017  Trondheim

Nordenfjeldske Filatelistforening hadde avtalt om egen stand på postkontoret i Trondheim, hvor vi har vært i flere år på denne dagen.

Alt lå til rette for en fin dag med unntak av været. Hvordan ville regn og vind spille inn på besøket ? En bukk på fortauet utenfor skulle være med på å sende besøk inn
til oss.


Vi ordnet oss klare for stor oppmerksomhet og salg. Men så kom en nedtur. Postkontoret hadde ikke mottatt særstempelet for dagen. En omfattende
leteaksjon hjalp ikke, stempelet var ikke å oppdrive.Men med ca 120 besøkende på Postkontoret i løpet av dagen, hadde vi mang enn god samtale.
Det er ikke akkurat ungdommen som besøker dagens postkontor. Men de litt eldre er det bare å spørre om de ikke har samlet frimerker en gang.
Og du verden hvor mange det er som har gjort det, og som har en samling  godt gjemt hjemme.


Vi håper noen av de mest interesserte besøker oss på førstkommende medlemsmøte. Også mange av våre egne medlemmer stakk innom, så de 5 timene
postkontoret hadde åpent gikk fort unna.

Salg av spesialprodukt gikk unna, og vi lagde en liste over de som ønsket bilmerkene stemplet med dagens stempel.
Vi hadde også laget egen konvolutt de kunne sette merkene på før stemplingen. Sammen med Postkontoret skal vi klare å få ordnet dette i etterkant.
Vi hadde også noen andre produkter for salg, men interessen var klart størst for spesialprodukter, nye frimerker og særstempel.

Det hører med til historien at vi på mandag ble meddelt fra postkontoret at de i Oslo hadde glemt å sende ut stempelet.
De regnet med å motta det en av de første dagene nå, det var sendt på fredag. Vi regner med at neste års stempel blir sendt ut noen dager tidligere.Frimerkets Dag 2017 – Ålesund

Aalesund Filatelistklubb arrangerte Frimerkets Dag i Kremmergården  - Ålesund sentrum lørdag 7.oktober.

Arrangementet var på forhånd annonsert i lokalavisa Nytt i Uka. I tillegg til salg av særstempel  og dagens frimerker delte klubben ut gratisprodukt og reklamemateriell. Klubbens stand var markert i området da vi har en roll – up og vi satt opp ei ramme med frimerkeark.

Vi opplevde bra besøk i løpet av dagen. Vi noterte to nye prøvemedlemmer og fire personer som ville selge frimerker og/eller postkort.

Klubben konkluderer med at Frimerkets Dag er et godt arrangement for å markere klubben i lokalmiljøet.

Vedlagt bilde viser klubbens medlemmer som betjente standen i løpet av dagen.Frimerkets dag i Kongsberg

Årets Frimerkets dag ble igjen arrangert på kjøpesenteret Stortorget i Kongsberg. Vi fikk en sentral plass i senteret foran et tomt butikklokale. Fra klubben var vi tre medlemmer pluss Jørn Rasmussen fra lokalPosten Kongsberg. Han hadde utvalg av frimerker og brev fra sin virksomhet og klubben stilte med en del objekter fra tidligere arrangementer og konvolutter med dagens spesialstempel. Dessverre kom ikke miniarket frem i tide.

Vi hadde også en utstillingsramme med smakebiter fra fire samlinger tegnet og montert av ett av våre medlemmer.

Ved aktiv innsats fra både lokalPosten og oss fikk vi i tale mange av de forbipasserende og delte ut små gaver til barn. Dessverre var vel interessen for salgsvarene noe begrenset.

Laagendalsposten kom og intervjuet alle oss som var til stede. Det ble tatt mange bilder. Lørdag 14.oktober fikk vi kjempeoppslag i avisen med førsteside, ingressbilde og dobbeltside inne i avisen.Frimerkets Dag i Øystese :

DET ER SVÆRT LENGE SIDEN DET HAR VÆRT AVHOLDT NOEN MARKERING AV
FRIMERKETS DAG I VÅRT OMRÅDE OG VI BESTEMTE OSS FOR Å PRØVE DETTE
DENNE HØSTEN.

DET BLE ANNONSERT I LOKALAVISEN AT VI VILLE HA STAND I ØYSTESE DEN 7.
OKTOBER I FORBINDELSE MED FRIMERKEUTGIVELSEN OG HA EGET STEMPEL FOR
ANLEDNINGEN.  DET VAR STOR AKTIVITET I BYGDEN DENNE DAGEN I OG MED AT
DET VAR SIDERFESTIVAL OG DERMED STOR TILSTRØMNING AV FOLK. VI HADDE PÅ
FORHÅND MOTTATT EN DEL MATERIELL TIL UTDELING FRA REGIONKONTAKTEN OG
NYE FRIMERKER/MINIARK, SAMT NFF PRODUKTENE, BLE MOTTATT I GOD TID.

PÅ DAGEN FOR ARRANGEMENTET VAR DET MANGE SOM VAR BORTOM TIL OSS FOR Å
SE HVA VI HADDE FOR SALG OG HØRE OM KLUBBEN.  DET BLIR SPENNENDE Å SE
OM VI FÅR NOEN NYE MEDLEMMER, MEN VI KOM I KONTAKT MED EN DEL PERSONER
SOM SAMLER FRIMERKER OG DET VAR SVÆRT POSITIVT.  SALGET AV FDC OG NYE
FRIMERKER GIKK GREIT OG NFF SINE PRODUKTER ER NÅ OGSÅ SOLGT I SIN
HELHET.  VI KOMMER NOK TIL Å ARRANGERE FRIMERKETS DAG VED SENERE
ANLEDNINGER.


Frimerkets Dag 2017 Kristiansand


Kristiansand Filatelistklubb hadde stand på Kristiansand
Hovedpostkontor i hele åpningstiden fra kl 10:00 til 14:00.

To av våre rutinerte medlemmer bemannet standen hvor vi i tillegg til
salg av FD-produkt og litt eldre egenproduksjon også informerte om
klubben og dens aktiviteter.

Ikke all verdens besøk og salg av FD-produktet, men resten ble solgt
på etterfølgende medlemsmøte. Alt i alt et positivt arrangement.Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON