Ikke medlem ennå? Bli medlem

Troms Filatelistklubb

Enhetsregisteret org.nr. 988 975 494

Troms Filatelistklubb ble etablert 8. november 1927, og er en av landets eldste og største. Det er en aktiv klubb med stor variasjon i samleområder blant medlemmene. Mange medlemmer er aktive som utstillere, og klubben har arrangert flere nasjonale og regionale utstillinger. Klubben har et rikholdig bibliotek til disposisjon for medlemmene, og kjøper ofte inn permer, lommer og annet rekvisita som er for rimelig salg på klubbens møter. Klubbmøtene inneholder filatelistiske foredrag, bytting, auksjoner og god  filatelistprat, samt en enkel servering.

For tiden har klubben følgende styre:

Formann: Yngve H. Lundblad
E-post: yngvehl@online.no                 

Tlf: 91597172

Nestformann: Johnny Karlsen

Tlf. 90068084

Sekretær: Johnny Nygård
e-post : nygard.johnny@gmail.com

Tlf. 48262786

Kasserer: Karl-Erik L. Olsen
E-post: karlelo@online.no

Tlf. 91156 805

Styremedlem: Børre Amundsen
e.post : ba@arkitektamundsen.no

Tlf. 77686953

Redaksjonskomitéen TFK-nytt 

E-post: karlelo@online.no

 

Tlf. 91156805

Troms Filatelistklubb avholder sine møter i Radioklubbens lokaler i Barduveien 7. Medlemsmøtene avholdes i sesongen annenhver torsdag kl. 19.00. Her er det god og gratis parkering, og kort vei til nærmeste buss-stopp. Ta gjerne med en venn og introduser han/henne for klubben. 

Møteplan 1. halvår 2018

11. januar, 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8.mars (årsmøte), 22. mars, 5, april, 19. april, 3. mai og 24. mai (sommermøte) .Alle møter starter kl 19.00.

Møteprogram tilsendes pr post til alle medlemmer med adresse Tromsø og omegn, og vil også etterhvert komme her på hjemmesiden.

Alle medlemmer får tilsendt TFK-nytt, som er et meddelelsesblad for Troms Filatelistklubb, med flere nummer i året. Bladet har informasjon om klubben og inneholder artikler med filatelistisk innhold. Bladet er landets eldste klubb-blad med sammenhengende utgivelse årlig siden 1948. Alle hovedmedlemmer får også tilsendt Norsk Filatelistisk Tidsskrift.

Et hovedmedlemsskap koster ft. kr 460,- pr. år, innenriks støttemedlem kr 185,- og utenriks støttemedlem kr 220,-. Det er innført purregebyr ved for sen innbetaling av kontingenten:  1. purring kr 25,-, 2. gangs purring kr 50,-. 


Troms Filatelistklubb

Boks 1044
9260 Tromsø
E-post: Troms.fk@live.no