Logg inn

Fellesmøte i Østfold.

Klubbene i Østfold, Halden, Fredrikstad, Askim, Sarpsborg og Moss, hadde søndag 15.oktober fellesmøte på Bøndernes Hus i Råde.

Hensikten med møtet var å samle klubbene for å styrke samarbeidet, bygge opp nye relasjon og ikke minst sjekke om slike fellesmøter kunne øke interessen for filatelien i Østfold.

Møtet var en ubetinget suksess, og la grunnlaget for at vi også i framtiden vil satse på slike fellesmøter.

Etter at lederne i de respektive klubbene gav en kort oppsummering av aktivitetene i klubbene, fortalte president Frank Gilberg nytt og tanker fra Forbundet.

Ordet ble så gitt til Bjørn Bendiksen, som holdt et spennende, og noe skremmende foredrag om moderne forfalskninger i norsk filateli.

Kaffepause med bevertning, hvor kontakter ble knyttet, objekter skiftet eier, ble etterfulgt av en auksjon hvor gode objekter ble omsatt på gode tilslag.

Med støtte fra Norwexfondet greidde vi også komme ned på beina rent økonomisk, og grunnlaget for et nytt møte er allerede lagt.

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON