Ikke medlem ennå? Bli medlem

Ny bok fra Krigs-og Feltpostforeningen

Foreningens medlem Øivind Rojahn Karlsen kommer snart med ny  bok - Norsk Feltpost - i vid forstand.

Boken "Feltpost - i vid forstand" gir på 384 sider en fullstendig oversikt over stempler brukt på kontorer som har betegnelsen feltpostkontor.

Dette inkluderer alle faste og midlertidige, militære og ikke-militære, norske feltpoststeder i inn- og utland og tilhørende bruk av feltpoststempler.

Bestilling kan sendes til krigsogfeltpost@gmail.com.
Pris: 350, - + porto 50,- = 400,-.

Boken kan bestilles ved innbetaling til 0531.01.55812

Husk at portoen stiger etter 31 desember 2017 - så bestill nå.