Logg inn

Årsmøte/ åpent møte

Årsmøte/medlemsmøte i «Norsk Skipsposthistorisk Forening» blir hold den:

17. juni i Fredrikstad kl. 15.00.

Møtelokale i «Den blå grotte» (Hvor utstillingen også er)

Saksliste

Vanlige årsmøtesaker

+ styrets forslag til mindre endringer i vedtektene

*

Etter årsmøte blir det medlemsmøte/åpent møte med av:

Finn H. Eriksen: «Hvordan lete i arkivene?»

Vel møtt!

Årsberetning og forslag endrede vedtekter blir utdelt på møte og blir også lagt ut på forbundets nettside:

 http://filatelist.no/?pageslug=norsk-skipsposthistorisk-forening-9961

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON