Logg inn


Norges Frimerkeungdom er en organisasjon for juniorklubber over hele landet. Er det ikke en klubb på ditt hjemsted, kan du melde deg inn som enkeltmedlem (5-25 år). Send en epost til Forbundsleder Steinar Holien steinarholien@hotmail.com -evt ta kontakt på mob. 99697557.

Oppgi navn, postadresse, fødselsdato og mob.nr (eget eller en foresatt). Årsavgift er kr 200,-. Kontonr 0530.09.39041. Du vil da få tidsskriftet med egne juniorsider. 

Velkommen.

Styret består av :

Forbundsleder Steinar Holien, Spillum - mob. 99697557 - steinarholien@hotmail.com

Viseforbundsleder Jorid Holstad Nordmelan, Oslo - mob. 95942084 - jorid.nordmelan@gmail.com

Sekretær Kåre Evenstad, Namsos - mob. 95858201 - kare.evenstad@ntebb.no

Kasserer Erik Grimstad, Trondheim - mob. 99486846  - erigrim@hotmail.com

Styremedlem Per Graff, Aurskog - mob. 91136295 - pgraff@online.no

Varamedlem Tom-Herman Lie, Skjærhalden - mob. 95071710 - tomhlie@outlook.com

Varamedlem Ida Rasmussen, Jevnaker - mob. 99043630 -  beamras@online.no

Varamedlem Thea Kristine Skaanes, Namsos - mob. 94975027

Copyright © Norsk Filatelistforbund

Levert av AESTON